Проекти

Дарение от „ПС Груп“ АД

Дарение от „ПС Груп“ АД

Фондация „Евгений Мосинов“ изказва искрената си благодарност на „ПС Груп“ АД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.“Ла...