Фондация "Евгений Мосинов" се присъедини към Български дарителски форум

Обявените тук принципи се основават както на извлечен опит и осмисляне на съществуващите практики и законодателство в България, така и на най-добрите световни практики, свързани с извършванеот на дарителски дейности. Принципите допринасят за развитието на пример ии механизми за оценка на дарителството в България.

Български дарителски форум