Интервю с г-н Вълчо Чолаков - патрон на първите годишни награди на Фондация „Евгений Мосинов“

Г-н Чолаков, какво Ви подтикна да станете патрон на първите годишни награди на Фондация „Евгений Мосинов“?

Личността Евгений Мосинов. Евгений Мосинов – адвокатът, учителят, общественикът, политикът, приятелят, човекът. Евгений, който с труда си, с личността, отдавна е надскочил пределите на Бургас. Той е един от примерите какъв трябва да бъде адвокатът – като теоритична подготовка, практика, поведение в съдебна зала. Първата ми среща с него бе на лекция по фундаменталния за правото предмет -Обща теория на правото. Аз студент, той асистент по дисциплината. Говореше с такава лекота и увлекателност, че приковаваше всички погледи в себе си. Не поглеждаше, нямаше нужда от справка – сякаш всичко бе събрано в него. Носеше правото в себе си. Правото бе в кръвта му. И днес пазя записките си от лекциите, които ми е преподавал. И до днес, следвайки адвокатската практика в съзнанието ми често излиза Евгений – какво би направил той, как би постъпил. Евгений оказваше цялостно въздействие върху студентите и колегите си. Изключително ерудиран, начетен и борбен. Не делеше хората – нито по политически, нито по други принципи. Даваше много от себе си, за всички. В личен план за мен е чест да бъда патрон на първите годишни награди на Фондация „Евгений Мосинов“. От гледна точка значимостта на Евгений Мосинов като юрист, като човек, считам за достойно Областният управител, независимо кой е той като физическо лице, да бъде патрон на събитието. Достойно е Институцията Областен управител – тази най-висока държавна длъжност на регионално ниво да стои зад каузата на Фондацията. Защото Евгений винаги ще бъде пътеводител за още много поколения юристи.

В голяма степен събитието цели да насърчи и подпомогне млади хора по пътя на правото, какъв съвет бихте им дали?

Не съм от хората, които обичат да дават съвети или да поучават. Мисля, че младите хора са достатъчно умни, амбициозни и трудолюбиви. Но ще споделя личен опит, който може да им бъде полезен, а той се състои основно, в това да си поставяш високи цели. Да бъдеш неподражаем, оригинален, да търсиш нестандартното, да се развиваш като по-добър в професията. Да бягаш от рутината, да не се поддаваш на алчността. При преследване на професионалната цел винаги водещо да бъде преследването на компетентността, задълбоченото познание и уменията. Никога да не се предават и да не бягат от поетия път. И нека отговорността в поведението, в действията да им бъде втора кожа.

Какво мислите за нашата кауза?

На първо място – необходима. Неотложна. Като общество се нуждаем от такива каузи, от тяхната реализация. Като общество имаме нужда от примери, които да вдъхновяват, да мотивират. Но не да се кланяме пред примера, като пред икона, а да следваме положителното. Да вземем всичко добро и стойностно, което може да ни превърне в по-добри личностни. В качеството си на областен управител, на гражданин, на човек ще подкрепя всяка кауза, насочена към стимулиране на талантливите, трудолюбивите, можещите. Като десен човек считам, че таланта и труда, упоритостта, целенасочеността трябва да бъдат подпомагани от най-ранна детска възраст. Да помагаме на тези членове от обществото, който показват отдаденост, старание, резултати. Това е начинът да се справим с посредствеността и да създадем „хора-примери“, „хора-образци“ във всяка една сфера на икономическия, политически и обществен живот. Пожелавам на Фондация „Евгений Мосинов“ дълъг и смислен живот, за да живее Евгений Мосинов - адвокатът, учителят, общественикът, политикът, приятелят, човекът.