Подкрепете нашата кауза

Част от каузите на Фондацията е:

  • осигуряване стипендии за изявени студенти по право;
  • подпомагане и насърчаване дарителството и дарителските традиции;
  • иницииране и организиране на благотворителни кампании за набиране на средства в съответствие с целите на Фондацията.
Контакти Дарения
image

За нас

Фондацията има за цел подпомагане и стимулиране обучението на изявени и талантливи студенти.

Фондацията се самоопределя за осъществяване на дейност в обществена полза. Тя е неправителствена, нерелигиозна и политически независима обществена организация.

За нас За Евгений Мосинов

Вашата подкрепа прави нашата мисия по-лесна

Контакти Дарения

Новини

Най-новите новини и събития относно дейностите на фондация "Евгений Мосинов"

map