За нас

Фондация „Евгений Мосинов“ е учредена в памет на бургаския адвокат Евгений Мосинов, който беше и преподавател в Центъра по юридически науки и в Центъра по икономически и управленски науки на Бургаския свободен университет /БСУ/ още от самото му създаване. Като главен асистент в БСУ е обучавал студенти в дисциплините „Обща теория на правото“, „Основи на правото“, „Търговско право“, „Юридически практикум“ . Бил е секретар на редколегията, отговаряща за издателската дейност на Юридическия факултет в периода 1995-1999 година в т.ч. и на Юридическия сборник, издание на ЦЮН.

Фондацията е създадена с цел подпомагането и стимулирането на талантливи студенти от БСУ. Насърчаване и подпомагане на участието на студенти от университета в научни изяви, обучителни семинари с представители на държавни, общински институции, с представители на съдебните власти, с неправителствени организации, с представители на академични общности и др. в областта на правото.

Сред целите на фондация „Евгений Мосинов“ са указване на подкрепа в предоставянето на висококачествено образование, повишаване на възможностите за професионална и личностна реализация, стимулиране и мотивация на студентите от БСУ за развитие в областта на правото.

Бургаският свободен университет и фондация „Евгений Мосинов“ ще си партнират по следните направления:

- Учредяване на стипендии за изявени студенти на университета;

-Подпомагане на отборите на Юридическия факултет на БСУ в национални състезания;

- Организиране на национални състезания за студенти, обучаващи се в специалността Право;

- Студентско научно творчество- конференции за студенти.