За Евгений Мосинов

Завършил висшето си образование през 1989 год. в СУ „Св. Климент Охридски“ - Юридически факултет, специалност „Право“ с отличен успех.. Веднага след дипломирането си започва работа като секретар в Кметство „Зора“ към Община Бургас, а няколко години по-късно като съдия-изпълнител към Районен съд Бургас. В продължение на четири години е редови съдия в Районен съд –Бургас и Окръжен съд Бургас.

През 1995г. е вписан като Адвокат в Адвокатска колегия - Бургас и основава Адвокатска кантора “Мосинов, Кожухаров, Тасков и партньори“, в която е управляващ съдружник.

През годините адв.Евгений Мосинов успешно развива професионалните си интереси и умения в областта на местното самоуправление и местна администрация, административното право и процес, гражданското и търговското право, правния режим на собствеността, търговските сделки. В качеството си на адвокат той е предоставял квалифицирана правна помощ на огромен брой физически лица, дружества, организации с нестопанска цел. Председател е на Дружество за разпространение на знания „Знание“ Бургас, Председател на сдружение с нестопанска цел „Инициатива за развитие на спорта „Южно Черноморие“, както и член на УС на сдружение с нестопанска цел „Институт за регионални стратегии“ Бургас. От неговите правни познания и професионален опит се ползват Министерство на икономиката, Община Царево, Община Руен, Община Камено, Община Карнобат, Община Средец, „Летище Бургас“, МБАЛ „Бургасмед“ и много други държавни, общински и частни предприятия. За заслугите си в областта на правото е награждаван с номинация „Адвокат на годината“.

В продължение на четири години, адв. Евгений Мосинов заема председателското място в Районна избирателна комисия - Бургас.

От основаването на Бургаски свободен университет (БСУ) е преподавател в Център по юридически науки и Център по икономически науки. Като главен асистент в БСУ е обучавал студенти в дисциплините „Обща теория на правото“, „Основи на правото“, „Търговско право“, „Юридически практикум“.

От 2011г. до кончината си през 2018г. е общински съветник в ОбС-Бургас, председател на групата на Българска социалистическа партия.