Дарение от „ПС Груп“ АД

Фондация „Евгений Мосинов“ изказва искрената си благодарност на „ПС Груп“ АД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.“Лайош Кошут“ № 9А  за направеното дарение под формата на ученически материали и пособия за подпомагане на семейства с деца – ученици в неравностойно положение, във връзка със старта на новата учебната година.

Щедростта Ви е свидетелство за дълбока човечност и показва, че следвате най-висшите ценности на взаимоотношенията – това да си потребен на другите!

Подкрепата Ви ни дава стимул и сили да продължим да работим в името на нашето бъдеще – децата!