Фондация „Евгений Мосинов“ ще подпомага студентите от Бургаски свободен университет

Адвокатски кантори от цялата страна подкрепят инициативата, която има за цел да мотивира талантливите бъдещи юристи

Фондация „Евгений Мосинов“, създадена в памет на видния бургаски юрист и преподавател, ще подпомага и стимулира талантливи стуенти от Бургаския свободен университет. Инициативата е дело на съпругата на адвокат Мосинов – Илияна Мосинова и е подкрепена от големи кантори от цялата страна, колеги и приятели на юриста.

Нейната същност бе представена официално днес, на специална пресконференция в БСУ, в която участие взеха Илияна Мосинова, почетният президент на университета проф. Петко Чобанов и ректорът проф. Галя Христозова.

Фондацията ще насърчава и подпомага участието на студенти от университета в научни изяви, обучителни семинари с представители на държавни, общински институции, с представители на съдебните власти, с неправителствени организации, с представители на академични общности и др. в областта на правото.

Проф. Чобанов припомни, че Евгений беше един от най-отдавнашните преподаватели в университета, от самото му създаване. „Харесваше му преподавателската работа, студентите също го харесваха. Той е и първият редактор на авторитетното научно списание „Юридически сборник“, което е негова идея, и в което днес юристи от цялата страна публикуват научната си дейност. Подпомагането на талантливи студенти е точно това, което Евгений може би най-много би искал“, сподели пред журналистите почетният президент на БСУ.

Според ректорът на университета проф. Галя Христозова фондация „Евгений Мосинов“ ще бъде именно онзи ракетоносител, който ще изстреля ученолюбивите студенти в орбитата на тяхната успешна професионална реализация. „Благодарни сме, че ще бъде обърнато специално внимание на различни изяви на студентите от нашия университет и ще бъдат окрилявани да се справят с онова, което им предстои в бъдещето“, заяви проф. Христозова.

Илияна Мосинова сподели, че фондацията ще бъде подкрепяна от големите адвокатски кантори не само в Бургас, но и в София, Пловдив и други градове от страната, като в момента е дадено само началото, а развитието й тепърва предстои.