Общи условия и защита на личните данни

  • Начало
  • /
  • Общи условия и защита на личните данни

„Общи условия и защита на личните данни

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящите правила разработихме в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и подзаконовите му актове и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR) и имат за цел да уредят събирането, обработването и съхраняването на лични данни.

Когато споделяте лични данни с нас, ние ги обработваме съгласно настоящата политика и няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица.

Моля, прочетете внимателно информацията, която се отнася за информацията, която събираме, когато само посещавате нашия уеб сайт или когато си взаимодействате с нас по друг начин, и ако имате някакви въпроси, свържете се с нас на посочените по-долу координати. Имайте предвид, че може да поискаме доказателство за самоличността Ви, за да обработим конкретно Ваше искане.

Следва да имате предвид, че практиките, описани в настоящата Политика за защита на личните данни, са приложими само за информация, събрана онлайн на нашия уеб сайт или информация, която сте ни предоставили по друг начин, като те не се прилагат по отношение на информация, която сте публикували на страници, поддържани от други фирми или организации, към които нашият уеб сайт има външни връзки и препратки.

С предоставянето на лични данни от Ваша страна, Вие изрично се съгласявате със събирането, използването, обработването и предоставянето на Вашата информация и данни, както е предвидено в настоящата Политика, както и с предоставянето им за съхранение на сървъри, които са наети от или са собственост на Фондация „Евгений Мосинов“.

С приемане на настоящата политика за данните, използването на нашия уебсайт и предоставянето на личните Ви данни, Вие също така декларирате, че сте били информирани за типа лични данни, които събираме и обработваме, както и за целите, за които ще бъдат използвани те.

Контрол върху дейности, свързани с лични данни упражнява:

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) - Адрес: гр.София 1431, бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов” 15, тел: + 35929153518, факс: + 35929153525, ел. поща: [email protected], [email protected], www.cpdp.bg

Администратор на данни:

Фондация „Евгений Мосинов“, юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 205517007, със седалище и адрес на управление в гр. Бургас, 8000, ул. Генерал Гурко No 49, ет. 5, ап. 5, [email protected], e-mail: [email protected], тел: 056 / 82 09 94, Моб: 0898 / 697 708 , 0887 / 700 922.

Фондация „Евгений Мосинов“ (наричана още „Фондацията“) е независима организация, която работи за подпомагането и стимулирането на талантливи студенти от Бургаският свободен университет. Насърчаване и подпомагане на участието на студенти от университета в научни изяви, обучителни семинари с представители на държавни, общински институции, с представители на съдебните власти, с неправителствени организации, с представители на академични общности и др. в областта на правото.

II. СЪБИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ

Фондация „Евгений Мосинов“ събира определена информация предоставена от Вас при свързване с наш служител, чрез Вашата заявка/регистрация за участие в анкети, регистриране и участие в събитие, инициативи, уебинари, чрез уебсайта https://mosinov.bg, Facebook страницата ни, чрез Google Analytics, или по друг начин.

Събирането на лична информация е с цел да отговорим на изпратени запитвания, съобщения и да извършим действия, свързани целите на Фондацията, включително, но не само: участие в конкурси, проекти, инициативи и др., организирани от Фондацията, регистрация за получаване на новини, както и запитвания относно дарения.

Събираме и съхраняваме следната лична информация:

Данни на субекти Дарители физически лица, които подписват договор за дарение, на основание направеното дарение - три имена; ЕГН или личен номер на чужденец; адрес, номер на банкова сметка.

Данни на субекти, вкл. партньори, които извършват дейност по сключен договор - три имена; ЕГН или личен номер на чужденец, данни от документ за самоличност, адреси, образование, банкова сметка, други, предоставени от субекта.

Данни за субекти Доброволци, които даряват труда си - три имена; ЕГН или личен номер на чужденец; адрес.

Данни на субекти, които участват в провеждани от Фондация "Евгений Мосинов" кампании и проекти - име, фамилия, населено място, адрес за кореспонденция, имейл адрес, телефонен номер.

Фондацията не събира, не обработва и не съхранява чувствителни лични данни.

Възможно е да изискаме и допълнителна информация, но само при изрично позволение от ваша страна или в случай, че тази информация е необходима за изпълнението на услугата, която сте заявили. Вие сте единствен притежател на вашата лична информация.

Обработваме лични данни за следните Цели:

Обработваме данни на дарители с цел подписване на договори за дарения и данни на партньори с цел извършване на определена дейност/услуга, както и за идентифициране на дарителя/партньора.

Обработваме данни на участници в конкурси и проекти, както и на доброволци, които даряват труда си, с цел вземане участие в конкурса, изпълнение на проект, договор за доброволчество и за идентификация.

Обработваме предоставените ни данни с цел свързване със субекта на данните, отговаряне на запитвания, персонализиране на съдържанието, подобряване ефективността на нашата интернет страница, за маркетингови цели, за проучвания и анализи, и други, разрешени или незабранени от законодателството.

Освен за горепосочените специфични цели, Администраторът обработва лични данни и за изпълнение на нормативно-установени задължения, произтичащи от законовите изисквания, регламентиращи дейностите на Фондация в обществена полза с нестопанска цел, финансово-счетоводната дейност, дейностите по превенция на изпирането на пари и финансиране на тероризма, за целите на пенсионна, здравна и социално осигурителна дейност, дейността по управление на човешките ресурси.

Срокове за обработка и съхранение на данни:

Вашата информация може да се съхранява и обработва на определени локации, където се намираме ние, в строго съответствие с приложимото законодателство за конфиденциалност и защита на личните данни.

Предоставените лични данни се съхраняват за периода на изпълнение на даден проект, както и за срок до 5 години след приключването му за целите на евентуални проверки от компетентни органи.

Личните данни за счетоводни цели и цели на данъчни проверки, както и данните, свързани с получени дарения, се съхраняват за срок до 10 години.

III. ПОЛИТИКА ЗА УПОТРЕБА НА "БИСКВИТКИ" и ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТ  https://mosinov .bg

Интернет сайтът на Фондация "Евгений Мосинов" използва логове, свързани със сигурност, техническа поддръжка, развитие, сървърни логове и др. Една част от тях могат да съдържат информация като IP адрес, URL, браузър, устройство. Във всички случаи такава информация се съхранява по начин, който да затруднява Вашето идентифициране.

Можем да използваме събраната за Вас чрез „бисквитки“ (cookies) информация, за да събираме определена информация от всички посетители в сайта. Ако впоследствие не искате да събираме и анализираме информация относно Вашето посещение, можете по всяко време да се откажете от това.

Съгласявайки се да използвате уебсайта на Фондация „Евгений Мосинов“, Вие изрично се съгласявате за използването на „бисквитки”. Също така, Вие бихте могли да откажете всички бисквитки, като ги изключите чрез настройките на вашия интернет браузър или ги изтриете през настройките на вашия интернет браузър.

Бисквитките са малки файлове, за временно съхранение на информация относно действия на потребителя, негови предпочитания или друга активност при посещаването на даден уебсайт. Те се запазват на използвания от потребителя компютър или мобилно устройство за определен период от време. Бисквитките спомагат за по-удобно използване на уебсайта, тъй като спестяват на потребителите необходимостта да въвеждат своите предпочитания всеки път, когато посещават сайта или преминават от една страница към друга. Бисквитките позволяват на уебсайта да функционира безпроблемно, да следи за нередности и да установява възможности за оптимизиране на начините, по който предоставя информация и общува с потребителите.

Сайтът използва един или няколко от следните видове бисквитки в зависимост от тяхната степен на необходимост:

✓ Системно необходими бисквитки - това са бисквитки, без които функционирането на сайта е невъзможно или се поставя под висок риск. Тук спадат бисквитки за навигиране в уебсайта, запазване на попълнената информация при преминаване между различните стъпки, както и при вход или регистрация. Системно необходими са, също така бисквитките, осигуряващи контрол върху сигурността на връзката и защитата от нежелани външни намеси. Този тип бисквитки, често се определят като временни или сесийни, тъй като се съхраняват временно и изчезват след затварянето на сесията на браузъра.

✓ Бисквитки за функционалност - служат за улесняване на потребителя при използване на уебсайта и съобразяване с индивидуални предпочитания на потребителя. Бисквитките за функционалност включват бисквитки за разпознаване на устройство, запазване на предпочитания относно Речник език и размер на шрифта и други. Този тип бисквитки, могат да се съхраняват по-дълго време на устройството, те могат да бъдат използвани при повече от една сесия на браузъра и се наричат постоянни.

✓ Бисквитки на трети страни, за ефективност, анализи и реклама

✓ Бисквитките за анализ служат за събирането на статистическа информация, въз основа на която могат да се направят общи заключения и препоръки за ефективността на сайта с оглед целите на потребителите, както и с оглед на маркетингови и рекламни цели. Такива статистики включват брой потребители на страница, най-посещавани страници, източници на посещението, време, прекарано на страницата, възникнали грешки и други. Тези бисквитки позволяват да се събира анонимна информация за начина по който потребителите навигират в уебсайта и затрудненията, които могат да изпитват.

За по-добра прецизност, сайтът използва утвърдените аналитичните инструменти на Google Analytics.

„Бисквитки“ на трети страни

Използваме и някои бисквитки на трети страни като част от нашите услуги. Тези бисквитки се управляват от съответните трети страни и не се контролират от нас. Тези бисквитки ни помагат за проучване на пазара и подобряване на функционалността, и наблюдение за спазване на нашите Общи условия и политиката за ползване на уебсайта ни.

Управление и Деактивиране на „Бисквитки“

Като потребител имате възможност да контролирате използваните бисквитки, да изтривате запазените на Вашето устройство бисквитки, и да деактивирате употребата им занапред. Подробни инструкции за различните браузъри и операционни системи можете да откриете на адрес http://www.aboutcookies.org/. Имайте предвид, че блокирането на бисквитки ще се отрази на начина, по който работи уебсайтът, като може да доведе до нарушено функциониране на сайта.

IV. ЛИНКОВЕ и FACEBOOK

Обръщаме внимание, че нашата интернет страница може да съдържа връзки към други Интернет страници. Ние нямаме контрол върху тези други Интернет страници и поради това не носим отговорност за защитата и поверителността на каквато и да е информация, която предоставяте, докато ги посещавате.

Можете да ни намерите и във Facebook - https://www.facebook.com/foundationmosinov . Ние не получаваме никаква информация за съдържанието на предаваните данни, както и за тяхното използване от Facebook. За повече информация вижте политиката за лични данни на Facebook.

  1. УПОТРЕБА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние използваме вашите лични данни, за да обработваме Вашата искане за предоставяне на дарение, за организиране и осигуряване на Вашето участие в проекти, конкурси или други дейности на Фондацията, както и за да ви изпращаме новини, свързани с Фондацията, и да ви предлагаме допълнителни услуги и събития като цяло.

В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочения срок до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции. Посочения срок може да бъде променен, в случай че бъде установено различно изискване за запазване на информацията съгласно действащото законодателство.

Фондация „Евгени Мосинов“ се задължава да не разкрива никакви лични данни за пациентите си на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други само в следните случаи: при изрично съгласие Ваша страна; когато това е предвидено в закон; ако това бъде поискано по надлежен начин от компетентен държавен или съдебен орган; когато това се налага за защитата на права и законни интереси на Фондация “Евгений Мосинов“ и/или други потребители на Услугите; когато информацията е необходима при изпълнение на услуги на дружества, предоставящи услуги, свързани с дейността на фондацията – куриери, хостинг услуги и други.

Също така, необходима част от вашата информация може да бъде използвана с цел предотвратяване на евентуално увреждане на лица или имущество.

Фондация „Евгений Мосинов“ не извършва трансфер на лични данни към държави, които се намират извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, както и към международни организации.

При условията, предвидени в Общия регламент относно защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) и другите приложими нормативни актове, Вие имате право да поискате от нас информация за, копие, достъп до или изтриване на Вашите лични данни, както и ограничаване на обработването, което се отнася до Вас. Можете да правите възражения срещу обработването на данните. Имате право на информация и коментар относно автоматизираното обработване на Вашите данни, в случаите, в които и ако използваме такова, за което ще бъдете надлежно уведомени.

Ако личните данни се обработват на основание съгласие, то може да бъде оттеглено по всяко време.

За което и да е от горепосочените права, можете да изпратете искане до нас, като:

✓ използвате данните за “Контакт” в нашият Интернет сайт ( https://mosinov.bg).

✓ изпратите имейл на адрес [email protected], при спазване изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

✓ изпратите писмено заявление до нас подадено лично или по пощата на адреса за кореспонденция на Фондацията: гр. Бургас 8000, ул. Оборище 90, ет. 2.

VI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ние гарантираме сигурността на данните, които ни изпращате, с индустриално стандартизирани физически, електронни и управленски процедури. Когато е целесъобразно, ние използваме SSL-кодиране, за да подобрим сигурността на предаване на сензитивни данни. Вътрешно данните се съхраняват на контролирани сървъри с ограничен достъп. Вашата информация може да се съхранява и обработва на определени локации, където се намираме ние, в строго съответствие с приложимото законодателство за конфиденциалност и защита на личните данни.

Запитвания и оплаквания, свързани с настоящата Политика на поверителност, можете да ни изпращате на имейл адресите за контакт, публикувани на http://mosinov.bg.

VII. ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАЗИ ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Фондация „Евгений Мосинов“ запазва правото си да актуализира като изменя и допълва Политиката за защита на личните данни по всяко време в бъдеще, когато обстоятелствата го налагат, за което ние ще Ви уведомим по подходящ начин.

Настоящата Политика за защита на личните данни на Фондация „Евгений Мосинов" е утвърдена със Заповед на Управителя от 24.04.2019 г., от когато и влиза в сила.